Endokrinologie a diabetologie

MUDr. Erik Hollay

!!! DŮLEŽITÉ !!!

Vzhledem k naplnění kapacity ambulance kromě akutních pacientů

(dekomp. diabetici, těhotné, hypertyreozy, suspektní uzle)

v tomto okamžiku nepřijímáme nové pacienty.

Děkujeme za pochopení