Pečujeme zejména o pacienty s poruchami žláz s vnitřní sekrecí, v menší míře se věnujeme i pacientům s diabetem. Ambulance je vybavena sonografickým přístrojem firmy Siemens ACUSON X600.

Lékařem ambulance je MUDr. Erik Hollay.

V roce 1998 ukončil studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2009 získal specializaci v oboru diabetologie a v oboru vnitřní lékařství, následně v roce 2010 licenci k samostatnému provádění sonografického vyšetření břišních orgánů. V roce 2014 dosáhl specializace v endokrinologii a licenci k samostatnému provádění sonografického vyšetření štítné žlázy včetně biopsie tenkou jehlou

Po studiích působil jako asistent Fyziologického ústavu 1. LF UK, kde se podílel na výuce studentů. V letech 2001-2004 pracoval jako lékař Kliniky nukleární medicíny a endokrinologie FN v Motole, která se specializuje na péči o pacienty s nádory štítné žlázy. Od roku 2004 pracoval na Interní klinice FN v Motole, nejdříve jako sekundář, poté v letech 2009-2014 jako vedoucí lékař 2. stanice Interní kliniky, a současně i v diabetologické, endokrinologické i sonografické ambulanci kliniky.

Nyní je vedoucím lékařem ambulance Endokrinologie Kladno s.r.o. Stále spolupracuje s Klinikou nukleární medicíny a endokrinologie FN Motole, kde v rámci částečného úvazku působí jako ambulantní diabetolog a endokrinolog a současně dochází do služeb na lůžkové oddělení pro pacienty s nádory štítné žlázy.