!!! DŮLEŽITÉ !!!

Vzhledem k naplnění kapacity ambulance kromě akutních pacientů (dekompenzovaní diabetici, těhotné, hypertyreozy, suspektní uzle) v tomto okamžiku nepřijímáme nové pacienty.
Děkujeme za pochopení
.

Jsme smluvním zdravotnickým zařízením pro pojišťovny:

111   Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
211  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV)
205  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
207  Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)
213  RBP, zdravotní pojišťovna (RBP)
201  Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP)
209  Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA (ZPŠ)

K vyšetření se můžete objednat i jako samoplátce, ceník je k dispozici v ambulanci.  

Jak se objednat:

  • Vzhledem ke složitosti a různorodosti endokrinologických nemocí objednáváme nové pacienty osobně (nebo v zastoupení rodinou, známým).
  • Prosíme, přineste s sebou doporučení odesílajícího lékaře nebo alespoň dostupnou dokumentaci z předchozích vyšetření (kopie laboratorních výsledků, zprávy z hospitalizací, zprávy předchozích vyšetření u specialistů nebo u praktického lékaře), abychom mohli rozhodnout jak urgentní je vyšetření a jaký zvolit další postup.
  • Je skoro pravidlem, že k prvnímu klinickému vyšetření potřebujeme doplňující odběry krve v určitém časovém intervalu od odběrů předchozích nebo v určité denní době. 

Bližší informace Vám poskytneme na tel. čísle
724 152 531